Tuesday, August 14, 2018

Rụng tóc

Ho ngộ phòng

Bệnh mắt cườm

Bệnh mất ngủ kinh niên

Hôi miệng

Đau chân