Thursday, March 22, 2018

Cây Cam toại

CAM TOẠI (甘遂) Radix Euphorbiae sieblodianae Tên khoa học: Euphorbia sieblodian Morren et Decasne hay Euphorbia kansui Liou.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) Mô tả: Cây: Cây thảo sống đa niên, có độc. Thân cao hơn 0,3m, gốc rễ...

Cây kiểng độc

Loại kiển nầy người Việt nam mình cho là cây phát tài hay trồng lắm, nhưng không ngờ nó là lọai độc dược, khi ta ngậm vào miệng, khi trẻ con cắn phải và xẩy...

Cây Cối xay

      CÂY CỐI XAY (磨盘草) Herba Abutili indici Tên khác: Nhĩ hương thảo (磨盘草), Kim hoa thảo. Tên khoa học: Abutilon indicum (L.) Sweet, họ Bông (Malvaceae). Mô tả: Cây: Cây nhỏ sống hàng năm hay lâu năm, mọc thành...

Cây Đại

    CÂY ĐẠI Cortex et Flos Plumeriae Tên khác: Cây sứ, Bông sứ. Tên khoa học: Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir.) Bailey, họ Trúc đào (Apocynaceae). Phân bố: Cây mọc hoang và trồng bằng cành ở các đình chùa,...

Cây lược vàng

Huyền bí chữa bệnh tuyệt vời-Bài thuốc Dân gian Nga   Thần dược trị bách bệnh -Cây Lược vàng còn có tên là cây Lan vòi.( Callissia fragrans/ Callificia Fragrans Commelinace.)   Huyền bí chữa bệnh tuyệt vời   Bài báo...

Cây rau mèo

  Cây Râu mèo   CÂY RÂU MÈO Herba Orthosiphonis Tên khác: Cây bông bạc. Tên khoa học: Orthosiphon stamineus Benth., họ Bạc hà (Lamiaceae). Mô tả: Cây thảo, sống lâu năm, cao 0.3 – 0.5m, có khi hơn. Thân mảnh cứng,...