Friday, April 27, 2018

Nhị trân thang

Công thức: -       Bán hạ chế                     200g -       Trần bì                              200g -       Cam thảo                         120g -       Phục linh                                    60g Tác dụng: hóa đàm phòng vị,phong đàm trừ thấp Chủ trị: -       Trị các chứng đàm,viêm phế quản hay khí phế thủng ở...

Tả phế tán

Công thức: -       Địa cốt bì                          16g -       Tang bạch bì                    16g -       Cam thảo                         6g Tác dụng: thanh phế nhiệt, chữa ho suyễn Chủ trị: viêm họng,phế quản, có sốt ho nhiều, viêm phế quản thể hen -       Sởi giai...

La bặc tử tô thang

  La bặc tử (liển khí, tuyên thông)        3 chỉ Tô tử (kháng sinh, chống ho)              3 chỉ Hoa đu đủ đực (---như trên---)            3 chỉ Chua me đất (chỉ huyết, an tỳ)            2 chỉ Lá hẹ (kháng sinh nhẹ,...

Hen suyễn (có đờm lạnh)

  1.  Trần bì (hành khí, giải uất)                                                      3 chỉ 2.  Bán hạ (tiêu đớm, long đờm)                                                                3 chỉ 3.  Đình lịch tử (giản phế nang, tiêu đờm, chống suyển)  3 chỉ 4.  Bạch giới tử (------như trên------)                                        3...

Ma hạnh thạch cam thang

Công thức: -       Ma hoàng                                    8g -       Thach cam                      24g -       Hạnh nhân                     12g -       Trích cam thảo                6g Tác dụng: tuyến tiết uất nhiệt, thanh phế bệnh suyễn Chủ trị: viêm phế quản cấp, viêm phổi, viêm mũi dị ứng,...

Lãnh hảo hoàn

  Công thức: -       Ma hoàng                                    10g -       Bối mẫu                           6g -       Bán hạ chế                     6g -       Cam thảo                         6g -       Tế tân                               10g -       Xuyên tiêu                      10g -       Đởm nam tính                10g -       Tử uyển                           10g -       Hạnh nhân                     10g -       Tạo giác                           6g -       Khoản...

Khu hàn hóa đàm tán

  Công thức: -       Sạ can                 40g -       Hạt củ cải                        20g -       Hạt tía tô              40g -       Trần bì                  6g -       Bán hạ chế         6g -       Gừng khô                        6g Tác dụng:  trừ hàn hóa đàm Chủ trị:viêm phế quản mãn tính Cách dùng: tán...

Tô tử giáng khí thang

Công thức: -       Hạt tía tô              8g -       Tiền hồ                8g -       Trần bì                  4g -       Bán hạ chế         8g -       Đương quy         8g -       Nhục quế            2g -       Hậu phác            ...

Hen suyễn (không đờm)

  1.  Thục địa (bổ huyết, lương huyết)                                      3 chỉ 2.  Phục linh (bổ khí)                                                               3 chỉ 3.  Đương qui (bổ khí)                                                             3 chỉ 4.  Bán hạ (tiêu đờm, long đờm)                                            4 chỉ 5.  Trần bì (hành khí, giải uất)                                                           ...

Từ âm thanh phế thang

Công thức: -       Sinh địa                           16g -       Mạch môn                       12g -       Cam thảo                         2g -       Huyền sâm                     12g -       Bối mẫu                           6g -       Đan bì                              6g -       Bạc hà                             4g -       Bạch thược                     6g Tác dụng: dưỡng âm thanh phế, lương huyết giải độc Chủ...