Thursday, April 26, 2018

Tô tử giáng khí thang

Công thức: -       Hạt tía tô              8g -       Tiền hồ                8g -       Trần bì                  4g -       Bán hạ chế         8g -       Đương quy         8g -       Nhục quế            2g -       Hậu phác            ...

Từ âm thanh phế thang

Công thức: -       Sinh địa                           16g -       Mạch môn                       12g -       Cam thảo                         2g -       Huyền sâm                     12g -       Bối mẫu                           6g -       Đan bì                              6g -       Bạc hà                             4g -       Bạch thược                     6g Tác dụng: dưỡng âm thanh phế, lương huyết giải độc Chủ...

Tử tô bán hạ thang

Võ cây khế (giải nhiệt độc)                 2 g Võ cậy chua chát (---như trên---)        4 g Tử tô (ấm)                                           2 g Bán hạ (ấm)                                         4 g Rau má (mát can, phế)                        8 g Gừng tươi (ấm)                                   2 lác Chủ trị:  Ho,...