Saturday, April 21, 2018

Khí hư – Bạch đới

1.     Khí hư do thấp nhiệt:           Khí hư ra nhiều, có khi lẫn huyết , chất đặc dính hơi hôi, đầu váng nặng mỏi mệt, khát mà không uống nhiều, bứt rứt, ít ngủ, tiểu...

Phụ sản

BẢO SẢN THẦN PHƯƠNG Tô diệp (ôn ấm)                                  2 chỉ Đương quy (bổ khí)                             3 chỉ Bạch truật (giúp khí - huyết)               2 chỉ Hoàng cầm (khí sinh, giải độc thai)    2 chỉ Xuyên khung (đưa máu xuống)          2 chỉ Bạch...

Nhị xuyên hoàn

  Xuyên qui (bổ khí)                               1 lượng Xuyên sơn giáp (lợi sửa, mát tỳ)        6 chỉ Hoàng kỳ (mát, giải độc)                    4 chỉ Ích mẫu (bổ huyết)                              8 chỉ Chủ trị:  Sản phụ sau khi sanh khí hư, huyết kiệt. ...

Ngư tinh liên tiền thang

  Liên tiền thảo (mát, chỉ huyết) Ngư tinh thảo (mát, giủ thai) Bạch mao căn (lợi tiểu) Bán hạ (lợi khí, thông đờm) Chủ trị:  Có thai mà đi tiểu gắt, tiểu ít và đỏ, nôn mữa do đờm...

Ngũ bì ẩm

  Công thức: -       Tang bạch bì -       Trần bì -       Vỏ gừng -       Đại phục bì -       Phục linh bì Tác dụng: hóa thấp kiện tỳ, lý khí tiêu thủng Chủ trị: phù thủng toàn thân, bụng chướng khó thở, tiểu tiện...

Qui thảo phương

  Đương qui (bổ khí)                                          4 chỉ Chích thảo (liễm phế, hành khí)                     4 chỉ Đảng sâm (bổ khí)                                           4 chỉ Bạch truật (bổ khí)                                          4 chỉ Hoàng kỳ (giải độc)                                         4 chỉ Chỉ xác (hành khí, ôn ấm)                               3 chỉ Cát...

Rối loạn kinh nguyệt

Hắc phàn                              40 g Bạch phàn                            40 g Thanh phàn                         40 g Hồ tiêu                                  40 g Diêm tiêu                              12 g Lưu huỳnh                            12 g Mộc hương                          12 g Ô long vĩ                               60 g Phát tiêu                               60 g Chủ trị:  Phụ...

Sản hậu kỳ phương

Xuyên khung (đưa máu xuống)                      4 chỉ Huyền hồ (lương phế, lương huyết)               4 chỉ Qui thân (bổ khí)                                             4 chỉ Hương phụ (hành khí, giải uất)                      3 chỉ Đào nhân (đào thải huyết độc)                       2 chỉ Nhủ hương (ấm,...

Ngãi sa thang

Ngãi diệp (hành khí, bổ chỉ huyết)                  20 g Sa nhân (hành khí, ôn tỳ, trị thấp)                  20 g Sao vàng, sắc uống Chủ trị:  -  Phụ nữ hay sẩy thai. -  Hoặc khí hư (suy)  

Sơn bạch thang

Sơn tra (bổ tỳ, kích thích tỳ) Bạch chỉ (đưa máu ra biểu) TIêu khương (ấm, kích thích tỳ) Hương phụ (hành khí, giải uất) Tô mộc (ấm, giúp tỳ) Cam thảo (hành khí) Chủ trị:  Sản phụ sau khi sanh...