Thursday, April 26, 2018

Thăng trường thang – sa dạ con

Thăng ma (đề khí, đưa khí lên)                      6 chỉ Đương qui (bổ khí, sinh khí)                           8 chỉ Tỳ ma tử (hút lên)                              ...

Thai khí bất hòa thang

Tô ngạnh (hành khí tuyên thông)                    3 chỉ Bạch truật (giúp sinh huyết)                               3 chỉ Sa sâm (bổ nguyên khí)    ...

Ôn kinh thang

Công thức: -       Ngô thù                            12g -       Đương quy                     8g -       Bạch thược                     8g -       Xuyên khung                 8g -       Đẳng sâm                        8g -       Bán hạ chế                     8g -       Quế chi                            8g -       A giao                               8g -       Sinh khương                  8g -       Đan bì                             ...

Nhuận sắc giảm thống

Rể hoàng nàn (chữa vàng da, giúp gan)                       8 chỉ Võ cây vú sửa đỏ (lợi khí, lợi sửa)                       6 chỉ Ô dước (giảm đau bụng)                                        4 chỉ Hương phụ (hành khí, giảm uất)                        ...

Linh truật thang – đau bụng

Phục linh (bổ khí) Bạch truật (bổ huyết) Qui vĩ (bổ khí) Xuyên khung (đưa máu xuống) Sơn tra (bổ tỳ, kích thích tỳ) Ô dước (bổ tỳ thận, chống mõi) Xuyên luyện tử (giải độc) Hương phụ (hành khí) Cam thảo (...

Khí hòa thang

Quy thân (bổ khí)                                3 chỉ Đảng sâm (bổ nguyên khí)                3 chỉ Bạch truật (giúp khí)                           3 chỉ Bạch thược (giúp khí)                ...

Kinh nguyệt không đều – do khí hư

  Hương phụ (hành khí, giải uất)                       2 chỉ   Đơn bì (mát, giải độc)                                         2 chỉ   Xuyên quý (bổ khí)              ...

Kinh nguyệt không đều – do khí huyết đồng suy

  Xuyên quy (bổ khí)                                              3 chỉ   Xuyên khungV(hạ huyết)                                   2 chỉ   Bạch linh (an thần, sinh khí)                              2 chỉ   Bạch truật (bổ khí)                                               3 chỉ   Bạch thược (sinh khí)                                          3 chỉ   Sa sâm (bổ nguyên khí)             ...

Kinh nguyệt không đều – do huyết kém

Hoài sơn (bổ tỳ, sinh huyết)                            3 chỉ Liên nhục (bổ tỳ, an thần)                                3 chỉ Huyền đổ (bổ tỳ, sinh huyết)                           3 chỉ Mạch môn (sinh tân dịch)                                3 chỉ Long nhãn (an thần, sáng...

Giảm thống tỳ thang

Đương quy (bổ khí)                                         3 chỉ Bạch truật (giúp huyết)                                   4 chỉ Sa nhân (ấm, hành khí tuyên thông)               3 chỉ Ngãi diệp (bổ khí, chỉ huyết)                           3 chỉ A giao (bổ tỳ, lương huyết)                             2 chỉ Chủ trị:  Có...