Thursday, March 22, 2018

Ngân kiều thạch hộc thang

  Công thức: -       Kim ngân hoa                 12g -       Liên kiều                         12g -       Thạch hộc                       12g -       Thục địa                          16g -       Sơn thù                           8g -       Sơn dược                       12g -       Trạch tả                            8g -       Đan bì                              8g -       Phục linh                                    12g Tác dụng; dưỡng âm bổ...

Điều kinh lương huyết

    Hương phụ ( hành khí, giải uất)                       2 chỉ   Tỳ giải (giải tý thấp)                                             2 chỉ   Sinh địa (lương huyết, sinh huyết)                  4 chỉ   Xuyên khung (hạ huyết)                                    2 chỉ   Đổ trọng (bổ thận, chống nhức...

Tăng phiêu tiêu tán

  Công thức: -       Tăng phiêu tiêu              40g -       Viễn chi                           40g -       Xương bồ                                    40g -       Phục thần đương quy  40g -       Đẳng sâm                        40g -       Quy bản                           40g Tác dụng: bổ tâm thận, cố tinh, sáp niệu Chủ trị: di tinh,...

Bổ thận dương

  Công thức: -       Ban long sâm                 30g -       Hải long                           30g -       Cốt toái bồ (tổ rồng)       20g -       Long nhãn                      20g -       (con cá ngựa đã chết)   1 con Chủ trị: trị liệt dương ở đàn ông. Trị chậm...

Thận khí hoàn (bát vị quế phục)

Công thức: -       Thục địa              320g -       Hoài sơn              160g -       Sơn thù                160g -       Trạch tả              120g -       Phục linh...

Trị sạn thận 2

-          CÂY MƯỚP ĐẮNG: CẢ DÂY , LÁ, VÀ RỂ, CHẶT ĐOẠN NGẮN KHOẢNG 5 CM -          CÂY ĐẬU SĂNG: THÂN CÂY, XẮT LẮT MỎNG.   +  LẤY HAI NẮM TAY DÂY KHỔ QUA VÀ MỘT NẮM TAY...

Bá tử dưỡng tâm hoàn

Công thức:   -       Huyền sâm         80g -       Phục thần           40g -       Bá tử nhân          160g -       Cam thảo             20g -       Thục địa              80g -       Mạch môn           40g -       Kỉ tử                      120g -       Xương bồ             40g -       Qui...

Trị sạn thận

- Cây mướp đắng: cả dây , lá, và rể, chặt đoạn ngắn khoảng 5 cm - Cây đậu săng: thân cây, xắt lắt mỏng. + Lấy hai nắm tay dây khổ qua và một nắm tay cây...

Phương pháp trục xuất sạn thận, sạn mật, sạn bọng đái và sạn đường...

Khi bị các loại sạn kể trên, chúng ta cần áp dụng theo phương pháp chữa trị sau đây: Phương pháp 1: Thành phần gồm có 10gr Bút Ðầu Thái *horsetail* và 400cc nước lạnh. Trước hết,...

Phương pháp hồi phục sau khi chữa lành bệnh thận và bệnh suy thận

Bệnh thận và bệnh suy thận được chữa lành không phải bằng canh dưỡng sinh và nước gạo lức rang như những bệnh khác. Tôi đã từng chữa và theo dõi kết quả để thí...