Thursday, March 22, 2018

Lọc Thận không đến 1 đô la

Năm này qua năm khác các quả thận của chúng ta phải lọc máu bằng cách loại bỏ muối, chất độc và bất kỳ những chất vô bổ vào trong cơ thể của chúng ta.Theo thời gian...

Bá tử dưỡng tâm hoàn

Công thức:   -       Huyền sâm         80g -       Phục thần           40g -       Bá tử nhân          160g -       Cam thảo             20g -       Thục địa              80g -       Mạch môn           40g -       Kỉ tử                      120g -       Xương bồ             40g -       Qui...

20 công thức trị sạn thận

Tỷ như cây rau dừa cạn, trị được huyết áp cao rất hay và còn trị được chứng ung thư máu. Rau giấp cá, rau dền tía, cây quao trị được xơ gan cổ trướng,...

Ngân kiều thạch hộc thang

  Công thức: -       Kim ngân hoa                 12g -       Liên kiều                         12g -       Thạch hộc                       12g -       Thục địa                          16g -       Sơn thù                           8g -       Sơn dược                       12g -       Trạch tả                            8g -       Đan bì                              8g -       Phục linh                                    12g Tác dụng; dưỡng âm bổ...

Điều kinh lương huyết

    Hương phụ ( hành khí, giải uất)                       2 chỉ   Tỳ giải (giải tý thấp)                                             2 chỉ   Sinh địa (lương huyết, sinh huyết)                  4 chỉ   Xuyên khung (hạ huyết)                                    2 chỉ   Đổ trọng (bổ thận, chống nhức...

Bổ thận dương

  Công thức: -       Ban long sâm                 30g -       Hải long                           30g -       Cốt toái bồ (tổ rồng)       20g -       Long nhãn                      20g -       (con cá ngựa đã chết)   1 con Chủ trị: trị liệt dương ở đàn ông. Trị chậm...

Thận khí hoàn (bát vị quế phục)

Công thức: -       Thục địa              320g -       Hoài sơn              160g -       Sơn thù                160g -       Trạch tả              120g -       Phục linh...

Trị sạn thận

- Cây mướp đắng: cả dây , lá, và rể, chặt đoạn ngắn khoảng 5 cm - Cây đậu săng: thân cây, xắt lắt mỏng. + Lấy hai nắm tay dây khổ qua và một nắm tay cây...

Phương pháp hồi phục sau khi chữa lành bệnh thận và bệnh suy thận

Bệnh thận và bệnh suy thận được chữa lành không phải bằng canh dưỡng sinh và nước gạo lức rang như những bệnh khác. Tôi đã từng chữa và theo dõi kết quả để thí...

Trị sạn thận 2

-          CÂY MƯỚP ĐẮNG: CẢ DÂY , LÁ, VÀ RỂ, CHẶT ĐOẠN NGẮN KHOẢNG 5 CM -          CÂY ĐẬU SĂNG: THÂN CÂY, XẮT LẮT MỎNG.   +  LẤY HAI NẮM TAY DÂY KHỔ QUA VÀ MỘT NẮM TAY...