Wednesday, January 24, 2018

Bình đề thang

  Hoàng cầm (kháng sinh, chống viêm) 1.5 chỉ Xích thược (bổ khí)                                        1.5 chỉ Câu đằng (bổ khí, trừ thấp)                             1.5 chỉ Xích phục linh (giúp khí)                                1.5 chỉ Long đởm thảo (long đờm, tan đờm)                2 chỉ Sài...

Dạ đề phương

Mộc hương (ôn ấm, hành khí)                        2 chỉ Thuyền thoái (giúp trẻ hết khóc)                     8 chỉ Đương qui (bổ khí, hành khí)                         1 chỉ Xuyên sơn giáp (lợi khí, mát)                         1 chỉ Thần khúc (bổ ngũ tạng)                                 6...

Hải phiêu tán

Hải phiêu tiêu (giúp thận để hổ trợ phế) Phèn chua (nửa sống, nửa chin) Chủ trị:  Chửa bệnh ho gà với trẻ em. Cách dùng:  Các vị dều sao, tán bột, uống trưa & chiều với nước...

Suy nhược do sán 2

TAM BẠCH SÀI HỒ THANG   Bạch linh (giúp khí)                                         2 chỉ Bạch truật (giúp huyết)                                   2 chỉ Bạch thược (giúp khí, huyết)                          2 chỉ Sài hồ (mát khí, huyết)                                    2 chỉ Sa sâm (bổ nguyên khí)                                   4 chỉ Binh lang (trừ...

Nhi đồng bình suyễn

Ma hoàng (ôn ấm ngũ tạng) Phòng kỷ (ôn, giải độc phế) Bán hạ (long đờm, giảm ho) Kha tử (giảm ho) Phèn phi (giảm cơn suyển) Trà, chè tươi (---như trên---) Nước gừng (ôn ấm) Chủ trị:  Trẻ em ho suyển. Cách...

Sâm linh thang

Đảng sâm (bổ nguyên khí) Phục linh (an thần) Trần bì (hành khí, ôn ấm) Bạch truật (giúp khí huyết) Bán hạ (long đờm, giảm ho) Chỉ xác (ôn tỳ, trừ thấp) Sa nhân (ôn ấm, kích thích tỳ) Đậu khấu (bổ...

BỆNH ĐẸN TRẺ EM

  Bệnh đẹn là bệnh pháp triển trong miệng trẻ em, từ sơ sinh cho đến 4-5 tháng tuổi.  Mọc lên những mụn trắng hoặc tưa trắng, hoặc vết lở, hoặc lợi hàm có nốt trắng...

Chữa phế trẻ em

  MẠCH CAM SƠN TÁN Tiền hồ (mát phế)                                           4 chỉ Tô diệp (ấm, thông phế)                                  3 chỉ Tang bạch bì (mát thân + toàn thân)               3 chỉ Bạc hà (ấm phổi)                                             2 chỉ Đại cốt bì (mát toàn thân)                               2...

Toàn chân thang

Nhân sâm (bổ nguyên khí)                  4 chỉ Bạch truật (giúp huyết)                         3 chỉ Thục địa (bổ huyết, mát can)              3 chỉ Mạch môn (sinh tân dịch)...

Bệnh trẻ em

SA SÂM THIỀM NHỤC THANG Sa sâm (bổ nguyên khí, tỳ)                              4 chỉ Thiềm nhục (bổ xương, thận)                         2 chỉ Bạch linh (giúp khí)                                         2 chỉ Bạch truật (giúp huyết)                                   2 chỉ Cam thảo (hành thuốc)                                  ...