Tải về Universal Phiếu Ghi Danh/Download Universal Registration FormTải về California Registration Form/Download California Registration Form
Hằng ngày chúng ta có 24 giờ. Ngoài 8 giờ để ngủ, chúng ta sử dụng khoảng thời gian còn lại của chúng ta như thế nào? Chúng ta có thực sự sống trong khoảng thời gian còn lại ấy hay không? Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức rõ ràng được từng hơi thở vào ra của mình?...
THEO-DẤU-CHÂN-PHẬT-2016