Saturday, April 21, 2018

Chương trình tu học 2018

                                                                     ...

Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm / Body-Mind Purification Retreat

Tải về Universal Phiếu Ghi Danh/Download Universal Registration FormTải về California Registration Form/Download California Registration Form

Viếng thăm xứ sở hạnh phúc nhất thế giới 2017

VIẾNG THĂM XỨ SỞ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI 2017a

Hành hương tu học tích lan 2017

HÀNH HƯƠNG TU HỌC TÍCH LAN-2017

Thông tin liên hệ

Theo dấu chân phật 2016

THEO-DẤU-CHÂN-PHẬT-2016

Chương trình hành hương tu học Nam – Bắc Ấn Độ và Myanmar

CHUONG TRÌNH HÀNH HUONG TU HC NAM-BA C ANDO & MYAN MAR