Saturday, March 17, 2018

Viếng thăm xứ sở hạnh phúc nhất thế giới 2017

VIẾNG THĂM XỨ SỞ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI 2017a

Theo dấu chân phật 2016

THEO-DẤU-CHÂN-PHẬT-2016

Chương trình tu học 2018

                                                                     ...

Khóa Tu Thanh Lọc Thân Tâm / Body-Mind Purification Retreat

Tải về Universal Phiếu Ghi Danh/Download Universal Registration FormTải về California Registration Form/Download California Registration Form

Thông tin liên hệ

Chương trình hành hương tu học Nam – Bắc Ấn Độ và Myanmar

CHUONG TRÌNH HÀNH HUONG TU HC NAM-BA C ANDO & MYAN MAR

Hành hương tu học tích lan 2017

HÀNH HƯƠNG TU HỌC TÍCH LAN-2017