Thursday, March 22, 2018

Viếng thăm xứ sở hạnh phúc nhất thế giới 2017

VIẾNG THĂM XỨ SỞ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI 2017a

Hành hương tu học tích lan 2017

HÀNH HƯƠNG TU HỌC TÍCH LAN-2017

Theo dấu chân phật 2016

THEO-DẤU-CHÂN-PHẬT-2016

Chương trình hành hương tu học Nam – Bắc Ấn Độ và Myanmar

CHUONG TRÌNH HÀNH HUONG TU HC NAM-BA C ANDO & MYAN MAR