Nhi đồng bình suyễn

1008

  1. Ma hoàng (ôn ấm ngũ tạng)
  2. Phòng kỷ (ôn, giải độc phế)
  3. Bán hạ (long đờm, giảm ho)
  4. Kha tử (giảm ho)
  5. Phèn phi (giảm cơn suyển)
  6. Trà, chè tươi (—như trên—)
  7. Nước gừng (ôn ấm)

Chủ trị:  Trẻ em ho suyển.

Cách dùng:  Tán mịn, ngày uống 2 muỗng cafe với nước gừng (ban ngày dùng 1 muỗng, ban

dùng một muỗng).