Ôn kinh thang

360
  • Công thức:

–       Ngô thù                            12g

–       Đương quy                     8g

–       Bạch thược                     8g

–       Xuyên khung                 8g

–       Đẳng sâm                        8g

–       Bán hạ chế                     8g

–       Quế chi                            8g

–       A giao                               8g

–       Sinh khương                  8g

–       Đan bì                              8g

–       Cam thảo                         8g

–       Mạch môn                       12g

  • Tác dụng: ôn kinh tán hàn, bổ huyết khứ ứ
  • Chủ trị: kinh nguyệt không đều, vô sinh do mạch xung nhâm hư hàn

–       Trị rong huyết cơ năng thể hư hàn

  • Cách dùng: sắc các vị được thuốc, bỏ bả,cho A giao vào, đun tan, uống nóng,ngày 3 lần