Suy nhược do sán 2

692

TAM BẠCH SÀI HỒ THANG

 

 1. Bạch linh (giúp khí)                                         2 chỉ
 2. Bạch truật (giúp huyết)                                   2 chỉ
 3. Bạch thược (giúp khí, huyết)                          2 chỉ
 4. Sài hồ (mát khí, huyết)                                    2 chỉ
 5. Sa sâm (bổ nguyên khí)                                   4 chỉ
 6. Binh lang (trừ giun, sán)                                 4 chỉ
 7. Sử quân tử (—như trên—)                             4 chỉ
 8. Cam thảo (hành thuốc)                                   2 chỉ
 9. Hoàng liên (mát tim, chống nhiệt tà)             2 chỉ
 10. Mạch môn (sinh tân dịch)                               2 chỉ
 11. Sơn tra (kích thích tiêu hóa)                           2 chỉ
 12. Thần khúc (tạo men tiêu hóa)                                    2 chỉ

Chủ trị:  Chửa bệnh com còm, suy nhược cơ thể, gầy yếu, kém ăn, đổ mồi hôi trộm, bụng

ỏng do sán ở trẻ em.