A giao kê tử hoàng

2849

 

  • Công thức:

–       A giao                               16g

–       Bạch thược                     12g

–       Từ thạch                          16g

–       Thạch quyết minh         16g

–       Kê tử hoàng

–       Lòng đỏ trứng gà           1 quả

  • Tác dụng: an thần, trấn kinh
  • Chủ trị: trẻ em sốt co giật,động kinh,
  • Cách dùng: tán bột, làm viên, uống ngày 2 lần, lần 8-12g
Print/In