An phế tức thang

1586

Trẻ em ho, có triệu chứng rầm rồ (viêm phế quản cấp tính).  Hoặc ho lai rai do phế hư.

 

Bài thuốc 1:

 1. Đinh hương (ôn ấm tỳ, vị, phế)                      4 chỉ
 2. Mộc hương (chống thấp tỳ, phế)                    3 chỉ
 3. Đại hồi (ấm phế, tỳ)                                        2 chỉ
 4. Hùng hoàng (kháng sinh, chống tà khí)          1 chỉ

Cách dùng:  Tất cả tán bột, hòa nước cơm, dán vào 2 lòng bàn tay, bàn chân.

 

Bài thuốc 2:

 1. Hùng hoàng (kháng sinh, chống tà khí)          4 chỉ
 2. Cam thảo (hành khí, thuốc)                            3 chỉ
 3. Cát cánh (mát can, tỳ)                                     3 chỉ
 4. Hồ tiêu (ấm phế, tỳ)                                        6 chỉ
 5. Long não (thông phế, giảm ho)                       3 chỉ
 6. Quế chi (ấm toàn thân)                                   3 chỉ
 7. Đại hồi (hành huyết)                                       3 chỉ
 8. Mộc hương (chống thấp tỳ, phế)                    4 chỉ

Cách dùng:  Tất cả tán bột làm tể.  Vừa ngậm vào miệng, vừa làm que đốt ngữi vào mũi

thông phế.

 

Bài thuốc 3:

 1. Uất kim bắc (kháng sinh, giảm ho)                 18 g
 2. Thạch cao (mát phế)                                        12 g
 3. Cam thảo (hành thuốc)                                   10 g
 4. Can khương (ấm phế)                                       4 g

Cách dùng:  Tất cả tán bột, ngày uống 2 g sau khi ăn.