An thống tý (Thấp khớp âm)

2715

 1.  Độc hoạt (chống viêm, đau nhức)                             4 chỉ

2.  Phòng phong (giải độc)                                               4 chỉ

3.  Thương truật (giải tà độc, giảm đau)                         4 chỉ

4.  Khương hoạt (chống viêm, đau nhức)                     4 chỉ

5.  Bổ cốt toái (bổ xương, chống viêm xương)              3 chỉ

6.  Xuyên khung (giảm đau nhức)                                  3 chỉ

7.  Bạch chỉ (giảm đau nhức)                                           3 chỉ

8.  Cam thảo (hành thuốc)                                                            2 chỉ

9.  Sinh địa (bổ huyết, mát huyết)                                    2 chỉ

10. Quế chi (ôn ấm, hành khí)                                          2 chỉ

 

Chủ trị:  Viêm khớp, nhức khớp, phong đấu voi (mãn tính)