Bệnh trẻ em

1063

SA SÂM THIỀM NHỤC THANG

 1. Sa sâm (bổ nguyên khí, tỳ)                              4 chỉ
 2. Thiềm nhục (bổ xương, thận)                         2 chỉ
 3. Bạch linh (giúp khí)                                         2 chỉ
 4. Bạch truật (giúp huyết)                                   2 chỉ
 5. Cam thảo (hành thuốc)                                   2 chỉ
 6. Ý dỉ (kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng)       3 chỉ
 7. Liên nhục (—–như trên—–)                          3 chỉ
 8. Khiếm thực (—–như trên—–)                       3 chỉ
 9. Mạch nha (sinh men tiêu hóa)                       2 chỉ
 10. Thần khúc (—–như trên—–)                         2 chỉ
 11. Sử quân tử (tẩy sán nhẹ)                                4 chỉ

12. Đại táo (giúp thần chí)                                               2 chỉ

Cách làm:  Làm tể uống.

Chủ trị:  Chửa bệnh com còm, suy nhược cơ thể, gầy yếu, kém ăn, đổ mồi hôi trộm, bụng ỏng do sán ở trẻ em.

 

 

MỘC ĐINH HƯƠNG TÁN

 1. Mộc hương (ôn ấm, chống thấp tỳ)               5 chỉ
 2. Đinh hương (—-như trên—-)                         5 chỉ
 3. Nhục đậu khúc (bổ tỳ, tỳ hấp thu tốt) 8 chỉ
 4. Cốc tinh thảo (tuyên thông tâm & tỳ)             6 chỉ
 5. Men rượu (kích thích tiêu hóa)                      3 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em bị cam tích, bụng to, da xanh, thân thể gầy còm, đại tiện ra nước hôi tanh, có mùi chua (phân sống).

 

 

TAM BẠCH SÀI HỒ THANG

 1. Bạch linh (giúp khí)                                         2 chỉ
 2. Bạch truật (giúp huyết)                                   2 chỉ
 3. Bạch thược (giúp khí, huyết)                          2 chỉ
 4. Sài hồ (mát khí, huyết)                                    2 chỉ
 5. Sa sâm (bổ nguyên khí)                                   4 chỉ
 6. Binh lang (trừ giun sán)                                  4 chỉ
 7. Sử quân tử (—như trên—)                             4 chỉ
 8. Cam thảo (hành thuốc)                                   2 chỉ
 9. Hoàng liên (mát tim, chống nhiệt tà)             2 chỉ
 10. Mạch môn (sinh tân dịch)                               2 chỉ
 11. Sơn tra (kích thích tiêu hóa)                           2 chỉ
 12. Thần khúc (tạo men tiêu hóa)                                    2 chỉ

Chủ trị:  Chửa bệnh com còm, suy nhược cơ thể, gầy yếu, kém ăn, đổ mồi hôi trộm, bụng ỏng do sán ở trẻ em.

 

KIỆN TỲ THANG

 1. Sa sâm (bổ nguyên khí)                       4 chỉ
 2. Bạch truật (giúp huyết)                       3 chỉ
 3. Bạch linh (giúp khí)                             3 chỉ
 4. Hoài sơn (mát máu, bổ tỳ)                  3 chỉ
 5. Mạch nha (tạo men tiêu hóa)             2 chỉ
 6. Thần khúc (—như trên—)                  2 chỉ
 7. Sa nhân (ôn ấm tỳ vị)                          2 chỉ
 8. Liên nhục (bổ tỳ, kích thích tỳ)            4 chỉ
 9. Binh lang (tẩy giun, sán)                     2 chỉ
 10. Sử quân tử (—như trên—)                 3 chỉ
 11. Nam qua tử ( sán nhả mồm)              2 chỉ
 12. Chích thảo (hành thuốc)                     4 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em mặt bủng, da vàng, ăn uống kém, đại tiện thất thường, suy nhược cơ thể.