Bá tử dưỡng tâm hoàn

3154

  • Công thức:

 

–       Huyền sâm         80g

–       Phục thần           40g

–       Bá tử nhân          160g

–       Cam thảo             20g

–       Thục địa              80g

–       Mạch môn           40g

–       Kỉ tử                      120g

–       Xương bồ             40g

–       Qui đầu                40g

  • Cách dùng:

Tán bột mịn, luyện mật làm hoàn nhỏ, mỗi lần uống 8-12. dùng thuốc thang, Đăng tâm hoặc Long nhãn nhục để uống, có thể dùng thuốc thang sắc uống

  • Tác dụng:

 Dưỡng tâm an thần bổ thận tư âm

  • Giải thích:

Chứng âm huyết bất túc, tâm thận mất sự điều hoà sinh ra chứng hồi hộp hay sợ, dễ quên, đêm ngủ nhiều mộng, ra mồ hôi trộm, điều trị phải dùng phép bổ huyết, dưỡng tâm tư âm thanh nhiệt,

 

Trong bài vị Bá tử nhân dùng liều cao tác dụng dưỡng tâm an thần là chủ dược,

Đương qui, Thục địa, Kỉ tử bổ ích tinh huyết, Huyền sâm,

Mạch môn tư âm thanh nhiệt,

Xương bồ phục thần, định tâm an thần,

Cam thảo điều hoà các vị thuốc.

Các vị hợp lại có tác dụng điều hoà tâm thận, tư âm dưỡng huyết, định tâm an thần,

 

  • Lâm sàng:

 

Bài này trên lâm sàng thường dùng chữa chứng suy nhược thần kinh hay quên dễ hoảng sợ, tim hòi hộp. Trường hợp ra mồ hôi nhiều(tự hãn, đạo hãn) gia long cốt, Mẫu lệ, phù tiểu mạch, Ngũ vị, ma hoàng căn để liễm hãn an thần, trong trường hợp đêm nằm mộng nhiều ít ngủ, di tinh gia Kim anh tử, Khiếm thực, Liên tu để an thần liễm tinh. Trường hợp trí nhớ kém tinh thần mệt mỏi gia Đẳng sâm, Viễn trí, Táo nhân, để ích khí an thần