Bát trân thang

1356
  • Công thức:

–       Đẳng sâm                16g

–       Bạch truật                12g

–       Bạch linh                 12g

–       Cam thảo                 6g

–       Qui đầu                    12g

–       Thục địa                   20g

–       Bạch thược             12g

–       Xuyên khung          8g

  • Tác dụng:

Ích khí bổ huyết.

  • Cách dùng:

sắc nước uống.ngày 2 lần

  • Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc gồm 2 bài “tứ vật” và “tứ quân” hợp lại thành 1 bài thuốc có tác dụng song bổ khí huyết,trong bài tứ quân bổ khí ,bài tứ vật bổ huyết gia thêm sinh khương ,đại táo để điều hòa dinh vệ,là 1 bài thuốc thường dùng để bổ khí huyết.

  • Ứng dụng lâm sàng:

Bài thuốc được dùng để chữa các chứng bệng lâu ngày làm cho cơ thể suy nhược có các hội chứng lý khí hư và huyết hư.Bài này gia thêm 2 vị hoàng kỳ và nhục quế gọi là THẬP TOÀN ĐẠI BỔ thang (y học phát minh) trị chứng khí huyết hư thiên về hư hàn .

Bài thuốc này bỏ xuyên khung gia hoàng kỳ ,nhục quế,,ngũ vị tử,viễn trí, trần bì,sinh khương, táo gọi là bài NHÂN SÂM DƯỠNG DINH THANG(hòa tế cục phương ) trị bệnh giống như bài THẬP TOÀN ĐẠI BỔ có thêm tác dụng dưỡng tâm an thần.

  •  Phụ phương :

1.Thập toàn bổ chính thang (hải thượng y tôn tâm lĩnh) gồm các vị :nhân sâm6g,chích hoàng kỳ 8g ,bạch linh 10g,đỗ trọng sống4g,táo nhân 8g,đương qui 4-8g,bạch thược 8g,bạch truật 8g,tục đoạn 8g,ngưu tất 8g,nhục quế 3g đại táo 2 quả(liều lượng theo sách) sắc uống .Chủ trị các chứng tâm tỳ dương hư ,khí huyết 5 tạng đều tổn thương ,tự ra mồ hôi,sợ lạnh,mình nóng,lưng đau. Nếu tâm nhiệt gia đăng tâm,tâm huyết hư gia thục địa,trường hợp ngoại cảm bỏ sâm gia sài hồ,gừng sống,khí trệ thêm mộc hương,ho thêm sâm,kỳ, mạch môn.Bài này là bài “thập toàn đại bổ” bỏ xuyên khung ,thục địa,cam thảo gia táo nhân ,đỗ trọng,ngưu tất,tục đoạn.

 2.Tư bổ khí huyếtphương (hải thượng y tôn tâm ) gồm các vị :thục địa 16g,táo nhân 16g,nhân sâm 12g,ngưu tất 12g,mạch môn 12g,đương qui 6-12g, nhục quế 2-3g ,ngũ vị 3g,đại táo 2 quả,gừng sống 3 lát .Sắc nước  uống .Tác dụng chủ yếu bổ khí huyết.