Bình đề thang

2374

 

  1. Hoàng cầm (kháng sinh, chống viêm) 1.5 chỉ
  2. Xích thược (bổ khí)                                        1.5 chỉ
  3. Câu đằng (bổ khí, trừ thấp)                             1.5 chỉ
  4. Xích phục linh (giúp khí)                                1.5 chỉ
  5. Long đởm thảo (long đờm, tan đờm)                2 chỉ
  6. Sài hồ (mát can – phế)                                       2 chỉ
  7. Đại hoàng (giải bón, lợi tiện)                          1.5 chỉ
  8. Kiết cánh (ôn phế, giảm ho)                            1.5 chỉ
  9. Cam thảo (hành thuốc)                                      2 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em trong tháng (sơ sinh) khóc nhiều, miệng tím.

Cách dùng:  Sắc 1 chén còn nữa chén, ngày cho uống 4 lần.