Cố tinh hoàn

684

 

  • Công thức:

–       Liên nhục              2kg

–       Hoài sơn               2kg

–       Khiêm thực         0.5kg

–       Liên tu                  1kg

–       Sừng nai              1kg

–       Kim anh               0.5kg

  • Chủ trị: trị di tinh, hoạt tinh, di niệu
  • Cách dùng: nấu kim anh ra thành cao, tán các vị khác thành bột, làm viên,ngày uống 12-20g