Củ riềng và đau dạ dày

741

Chữa đau dạ dày do hư hàn:  Đau có thời gian nhất định, gặp lạnh hay đói đau nhiều, đầy bụng, nôn nước trong, đại tiện lỏng, ăn uống không ngon, sợ lạnh, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng, mạch trầm.

Hợp thang các vị sau:

–        Cao lương khương (củ riềng)             6-10 g

–        Hương phụ                                          6-10 g

–        Bách hợp                                                 30 g

–        Đan sâm                                                  30 g

–        Ô dược                                                9-12 g

–        Đinh hương                                           6-9 g

–        Sa nhân                                                 3-6 g

Sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia 2 lần uống trong ngày.  Dùng trong 5 ngày.

Chữa đau dạ dày:  Đau dữ dội, trằn trọc không yên, chân tay lạnh, môi tái, bụng trướng.

Dùng thang gia vị thược dược cam thảo

–        Bạch thược sao                                   30 g

–        Cam thảo chích                                   10 g

–        Cao lương khương (củ riềng)             10 g

–        Tô mộc                                                10 g

–        Bạch chỉ                                              15 g

Tán bột, uống với nước lã đun sôi, hoặc sắc uống ngày một thang.

Chữa đau dạ dày cấp:  Đau đớn khó chịu, nôn oẹ, ăn uống kém.

Dùng các vị sau:

–        Cao lương khương (chế với đại hoàng)                     6 g

–        Thanh bì                                                                      6 g

–        Trần bì                                                                         6 g

–        Mộc hương                                                                 6 g

–        Thạch xương bồ                                                          6 g

–        Đinh hương                                                                 4 g

–        Sơn tra                                                                       15 g

Sắc uống ngày một thang.