Saturday, January 19, 2019

Ngư tinh liên tiền thang

Bồ sản phụ thang

Rối loạn kinh nguyệt

Sơn bạch thang

Thai khí bất hòa thang

Giảm thống tỳ thang

Nhuận sắc giảm thống