Dạ đề phương

11702

  1. Mộc hương (ôn ấm, hành khí)                        2 chỉ
  2. Thuyền thoái (giúp trẻ hết khóc)                     8 chỉ
  3. Đương qui (bổ khí, hành khí)                         1 chỉ
  4. Xuyên sơn giáp (lợi khí, mát)                         1 chỉ
  5. Thần khúc (bổ ngũ tạng)                                 6 chỉ
  6. Châu sa (an thần)                                            2 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em hay khóc đêm

Cách dùng:  Lấy 4 vị Thuyền thoái, Đương qui, Xuyên sơn giáp, và Thần khúc sắc còn 1 chén.

Lấy 1/3 chỉ Châu sa mài với Mộc hương cho uống từng muỗng.