Equatorial 03-2021

Equatorial 03-2021

Bài Liên Quan

Krekel – Đức 05-2024

Hình ảnh của khóa học “Thanh lọc thân tâm – Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên” dưới sự chỉ dạy của Thầy Thích Tâm Thành từ ngày 02/06/2024 – 07/06/2024

Budapest – Hungary 05-2024

Hình ảnh của khóa học “Thanh lọc thân tâm – Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên” dưới sự chỉ dạy của Thầy Thích Tâm Thành từ ngày 13/05/2024 – 16/05/2024

Chùa Hoằng Pháp 20/06- 25/06/2023

Chương trình cộng đồng “Thanh lọc thân tâm – Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên” Từ ngày 20/06- 25/06/2023 (nhằm 03/05 – 08/06 Quý Mão) chùa Hoằng Pháp kết hợp với thầy Tâm Thành và Công ty Thanh Lọc Thân Tâm tổ chức chương trình “Thanh lọc

Chùa Long Hưng 20/06 – 24/06/2023

Chương trình “Thanh lọc thân tâm – Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên” dưới sự chỉ dạy của Thầy Thích Tâm Thành từ ngày 20/06 – 24/06/2023 (nhằm 03/05 – 07/05 năm Quý Mão) tại chùa Long Hưng đã diễn ra thập phần viên mãn. Với mong

Chùa Hoằng Pháp 24/05- 28/05/2023

Chương trình cộng đồng “Thanh lọc thân tâm – Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên” Từ ngày 24/05- 28/05/2023 (nhằm 06/04 – 10/04 Quý Mão) chùa Hoằng Pháp kết hợp với thầy Tâm Thành và Công ty Thanh Lọc Thân Tâm tổ chức chương trình “Thanh lọc

Scroll to Top
Scroll to Top