Giải thống tý (Thấp khớp dương)

732

1.  Phòng phong (giải tà độc, chống viêm)                     4 chỉ

2.  Tang ký sinh (bổ toàn thân, chống nhức)                 4 chỉ

3.  Đổ trọng (bổ thận, tăng khí huyết)                              3 chỉ

4.  Ngưu tất (chống nhức mõi)                                          3 chỉ

5.  Phòng kỷ (chống viêm nhức xương)                         4 chỉ

6.  Trinh nữ căn (chống nhức mõi, mạnh cơ)                2 chỉ

 

Chủ trị:  Chân tay nặng nề, nhức mõi, viêm khớp cấp tính.