Hà sa đại tạo hoàn

3323

 

  • Công thức:

–       Rau thai nhi                    1 chiếc

–       Tạo giác                           40g

–       Hoàng bá                         40g

–       Đỗ trọng                           20g

–       Ngưu tất                          60g

–       Mạch môn                       60g

–       Thiên môn                       60g

–       Hoài sơn                         40g

–       Đẳng sâm                        40g

  • Tác dụng: bổ tâm, phế âm, ích tinh, thanh lưu nhiệt
  • Chủ trị: suy nhược cơ thể, thiếu máu, âm hư, di tinh
  • Cách dùng: tán bột làm viên, uống ngày 12g