Hen suyễn (có đờm lạnh)

3353

 

1.  Trần bì (hành khí, giải uất)                                                      3 chỉ

2.  Bán hạ (tiêu đớm, long đờm)                                                                3 chỉ

3.  Đình lịch tử (giản phế nang, tiêu đờm, chống suyển)  3 chỉ

4.  Bạch giới tử (——như trên——)                                        3 chỉ

5.  Ngũ vị tử (bổ khí, chỉ khát)                                                     3 chỉ

6.  Tang bạch bì (bổ thận, mát)                                                   3 chỉ

7.  Chỉ xác (ôn ấm, hành khí)                                                        2 chỉ

8.  Kiết cánh (mát phế giảm ho)                                                 2 chỉ

9.  Cam thảo (hành khí)                                                                 2 chỉ

 

Chủ trị:  Hen suyển có nhiều đờm (do phế lạnh).

 

Chú ý:  –  Xử dụng Cánh bèo cái, rửa sạch, bỏ rể, giả nhỏ, đổ nước sôi, để nguội vào, vắt lấy nước,

khoảng 1 chai 5, hòa với đường.

–  Uống ngày 4 lần, uống từ 5 – 7 chai chửa hen suyển.