HEN SUYỂN

721

1/       HEN SUYỂN (KHÔNG ĐỜM)

 

1.  Thục địa (bổ huyết, lương huyết)                                 3 chỉ

2.  Phục linh (bổ khí)                                                       3 chỉ

3.  Đương qui (bổ khí)                                                    3 chỉ

4.  Bán hạ (tiêu đờm, long đờm)                             4 chỉ

5.  Trần bì (hành khí, giải uất)                                          2 chỉ

6.  Tô tử (hành khí, kháng sinh)                                       2 chỉ

7.  Bạch giới tử (giản phế nang, tiêu đờm, chống suyển)    2 chỉ

8.  Đình lịch tử (——như trên—–)                                   2 chỉ

 

Chủ trị:  Hen suyển (hẹp phế nang, lên cơn thở gấp, ngất)

 

2/       HEN SUYỂN (CÓ ĐỜM LẠNH)

 

1.  Trần bì (hành khí, giải uất)                                          3 chỉ

2.  Bán hạ (tiêu đớm, long đờm)                             3 chỉ

3.  Đình lịch tử (giản phế nang, tiêu đờm, chống suyển)    3 chỉ

4.  Bạch giới tử (——như trên——)                                  3 chỉ

5.  Ngũ vị tử (bổ khí, chỉ khát)                                         3 chỉ

6.  Tang bạch bì (bổ thận, mát)                                        3 chỉ

7.  Chỉ xác (ôn ấm, hành khí)                                           2 chỉ

8.  Kiết cánh (mát phế giảm ho)                                        2 chỉ

9.  Cam thảo (hành khí)                                                   2 chỉ

 

Chủ trị:  Hen suyển có nhiều đờm (do phế lạnh).

 

Chú ý:  –  Xử dụng Cánh bèo cái, rửa sạch, bỏ rể, giả nhỏ, đổ nước sôi, để nguội vào, vắt lấy nước, khoảng 1 chai 65, hòa với đường.

–  Uống ngày 4 lần, uống từ 5 – 7 chai chửa hen suyển.

Print/In