Hoàng Cầm Thang

2741
  • Công thức:

–       Hoàng cầm                     12g

–       Bạch thược                     12g

–       Cam thảo                         4g

–       Đại táo                             4 quả

  • Tác dụng: thanh nhiệt giải độc trừ thấp
  • Chủ trị: lỵ a míp, lỵ trực khuẩn có đau bụng nhiều
  • Cách dùng: sắc chia uống ba lần trong ngày
Print/In