Hướng Dẫn Ngồi Bình Yên

Hướng Dẫn Ngồi Bình Yên

Hướng dẫn Ngồi Bình Yên cho học viên mới thực tập. Bài tập này có thể tập mọi lúc mọi nơi để dưỡng thể hay dưỡng thần.

Ý nghĩa Thư Giãn - Soi Sáng - Trị Liệu

03/29/2022 9:56 am

Share:

Bài Liên Quan

Hướng Dẫn Khí Công

Các bài tập thực hành tâm thể khí phối hơp, lạy khí công, bổ thận khí, xoa đầu gối, và kỹ thuật thở ép bụng.

Scroll to Top
Scroll to Top