Kê nội kim tán

2564
  • Công thức:

–       Kê nôi kim                       100g

–       Ô tặc cốt                           400g

–       Hoài sơn                         400g

  • Tác dụng: kích thích tiêu hóa, bổ dưỡng gân xương
  • Chủ trị: trẻ em kém ăn, chậm tiêu, người gấy, chậm biết đi, chậm mọc rang
  • Cách dùng: tán bột, ngày uống 10g, chia làm 2 lần