Kí tiêu lịch hoàng hoàn

2735

 

  • Công thức:

–       Phòng ký             40g

–       Tiêu mục                         40g

–       Đình lịch tử         40g

–       Đại hoàng           40g

  • Tác dụng: công trục thủy ẩm, lợi thủy thông tiện
  • Chủ trị:xơ gan cổ chướng, viêm màng phổi do lao, phù do viêm màng ngoài tim, viêm thận
  • Cách dùng: tán bột làm viên, mỗi lần uống 4-8g, ngày 2-3 lần với nước lọc
  • Chú thích: tiêu mục là hạt xuyên tiêu lúc chin nứt vỏ (mở mắt)