Kinh nguyệt không đều – do khí huyết đồng suy

862
  1.   Xuyên quy (bổ khí)                                              3 chỉ
  2.   Xuyên khungV(hạ huyết)                                   2 chỉ
  3.   Bạch linh (an thần, sinh khí)                              2 chỉ
  4.   Bạch truật (bổ khí)                                               3 chỉ
  5.   Bạch thược (sinh khí)                                          3 chỉ
  6.   Sa sâm (bổ nguyên khí)                                      4 chỉ
  7.   Thục địa (bổ huyết)                                             4 chỉ
  8.   Sa nhân (ôn ấm can tỳ)                                      1 chỉ
  9.   Cam thảo (hành thuốc)                                      2 chỉ
  10.   Huyền hồ (bổ huyết, mát huyết)                     2 chỉ

 

Cách dùng: sắc 3 chén còn 8 phân, nước nhì 2.5 chén còn 5 phân, trộn lẫn, chia hai và uống ngày hai lần lúc bụng đói.

Print/In