La bặc tử tô thang

4877

 

  1. La bặc tử (liển khí, tuyên thông)        3 chỉ
  2. Tô tử (kháng sinh, chống ho)              3 chỉ
  3. Hoa đu đủ đực (—như trên—)            3 chỉ
  4. Chua me đất (chỉ huyết, an tỳ)            2 chỉ
  5. Lá hẹ (kháng sinh nhẹ, giảm ho)         3 chỉ
  6. Trần bì (hành khí, ấm phổi)                 2 chỉ
  7. Rau răm (tuyên thông ngũ quan)        1 chỉ
  8. Mần tươi (Mát phế, can)                     1 chỉ
  9. Xạ can (kháng sinh, giảm ho)             2 chỉ
  10. Gừng khô (ấm)                                    3 lác

Chủ trị:  Chửa bệnh Bách Nhật Khái (ho gà trăm ngày).