Linh truật thang – đau bụng

1904
  1. Phục linh (bổ khí)
  2. Bạch truật (bổ huyết)
  3. Qui vĩ (bổ khí)
  4. Xuyên khung (đưa máu xuống)
  5. Sơn tra (bổ tỳ, kích thích tỳ)
  6. Ô dước (bổ tỳ thận, chống mõi)
  7. Xuyên luyện tử (giải độc)
  8. Hương phụ (hành khí)
  9. Cam thảo ( hành thuốc)

Chủ trị:  Sau khi sinh đẻ sản phụ đau tức khó chịu tại ở vùng dạ con.

Cách dùng:  Uống từ 3 – 5 thang.