Mẫu lệ tán

1439
  • Công thức:

–       Mẫu lệ

–       Kháng kỳ

–       Ma hoàng căn

–       Mỗi vị 40g

  • Tác dụng: cố biểu liễm hãm
  • Chủ trị: chứng tự ra mồ hôi trộm.

–       Do dương hư thêm Bạch truật,Phụ tử.

–       Do âm hư thêm Sinh địa, Bạch thược

–       Trị lao phổi gây ra mồ hôi trộm,phụ nữ sau khi sanh sức yếu tự ra mồ hôi

  • Cách dùng: tán nhỏ,ngày uống 12g với nước tiểu mạch
Print/In