Mộc đinh hương tán

914

  1. Mộc hương (ôn ấm, chống thấp tỳ)               5 chỉ
  2. Đinh hương (—-như trên—-)                         5 chỉ
  3. Nhục đậu khúc (bổ tỳ, tỳ hấp thu tốt) 8 chỉ
  4. Cốc tinh thảo (tuyên thông tâm & tỳ)             6 chỉ
  5. Men rượu (kích thích tiêu hóa)                      3 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em bị cam tích, bụng to, da xanh, thân thể gầy còm, đại tiện ra nước hôi tanh, có mùi chua (phân sống).