Ma hạnh thạch cam thang

2730
  • Công thức:

–       Ma hoàng                                    8g

–       Thach cam                      24g

–       Hạnh nhân                     12g

–       Trích cam thảo                6g

  • Tác dụng: tuyến tiết uất nhiệt, thanh phế bệnh suyễn
  • Chủ trị: viêm phế quản cấp, viêm phổi, viêm mũi dị ứng, nổi ban, viêm phế quản mạn tính (thêm bách hộ)
  • Cách dùng: sắc ngày uống hai lần