Ngư tinh liên tiền thang

2993

 

  1. Liên tiền thảo (mát, chỉ huyết)
  2. Ngư tinh thảo (mát, giủ thai)
  3. Bạch mao căn (lợi tiểu)
  4. Bán hạ (lợi khí, thông đờm)

Chủ trị:  Có thai mà đi tiểu gắt, tiểu ít và đỏ, nôn mữa do đờm khí (nhiệt đờm)