Ngũ bội đinh hương

2430

 

  1. Ngũ bội từ (tuyên thông ngũ quan)        6 chỉ
  2. Đinh hương (ôn ấm tỳ – vị)                    4 chỉ
  3. Chích thảo (liển phế)                            2 chỉ

Chủ trị:  Trẻ em hay ọc sửa.

Cách dùng:  Sắc 1 chén còn 7 phân.  Nhỏ một ngày 3 lần, mỗi lần 1 muỗng café.