Ngũ nhân hoàn

562
  • Công thức:

–       Đào nhân            20g

–       Hạnh nhân         20g

–       Ức lý nhân          12g

–       Bá tử nhân          20g

–       Sung uỷ nhân    20g

–       Trần bì                  16g

  • Tác dụng: bổ huyết, bổ âm, nhuận tràng
  • Chủ trị: táo bón ờ người già, phụ nữ sau khi sanh
  • Cách dùng: tán bột làm viên, uống mỗi ngày 10g