Nhị trân thang

17954
  • Công thức:

–       Bán hạ chế                     200g

–       Trần bì                              200g

–       Cam thảo                         120g

–       Phục linh                                    60g

  • Tác dụng: hóa đàm phòng vị,phong đàm trừ thấp
  • Chủ trị:

–       Trị các chứng đàm,viêm phế quản hay khí phế thủng ở người già (thêm tử uyển,khoảng đông hoa, sa nhân)

–       Trị phong đàm (thêm Nam tinh,bạch phụ tử), nhiệt đàm (thêm hoàng cầm),hàm đàm(thêm Can khương, Tế tân), thực đàm(thêm La bạc tử,chỉ xác)

  • Cách dùng: lấy 4 vị, tán nhỏ,trộn đều. Lấy 16g sắc uống