Nhị xuyên hoàn

855

 

  1. Xuyên qui (bổ khí)                               1 lượng
  2. Xuyên sơn giáp (lợi sửa, mát tỳ)        6 chỉ
  3. Hoàng kỳ (mát, giải độc)                    4 chỉ
  4. Ích mẫu (bổ huyết)                              8 chỉ

Chủ trị:  Sản phụ sau khi sanh khí hư, huyết kiệt.  Khí huyết khô nóng vì tà độc, dẫn đến

thiếu sửa không có cho con bú.