Nhuận táo hóa đàm

898
  • Công thức:

–       Bách bộ               400g

–       Tang bạch bì       400g

–       Thiên môn           800g

–       Mạch môn           800g

  • Tác dụng: nhuận táo hóa đàm
  • Chủ trị: viêm phế quản mạn, giản phế quản giai đoạn đầu
  • Cách dùng: tán bột làm viên,ngày uống 12-16g chia làm 2 phần