Monday, March 18, 2019
 • Hoằng pháp Úc Châu
 • Khóa tu COMMUNITY CENTER-SACTO-USA 2017
 • Khóa tu THÁNH THẤT CAO ĐÀI CALI-USA 2017
 • Khóa tu TRUNG TÂM THIỆN ĐỨC USA 2017
 • Khóa tu FOR YOUTH IN MINNESOTA 07-2017
 • Khóa tu NI VIỆN KIỀU ĐÀM BÀ RỊA-VŨNG TÀU 2017
 • Thăm trại phong Hàn Mặc Tử Quy Nhơn
 • Hành Hương Tu Học Bhutan 2017
 • Hành Hương Tu Học Srilanka 2017
 • Khóa tu ở ĐỨC & HUNGARY 2017
 • Khóa tu  L’ABBAYE DE ST.JACUT-BRETAGNE-FRANCE 2017
 • Hành Hương Tu Học INDIA-NEPAL 12-2017
 • Khóa tu L’ABBAYE DE NOTRE DAME DE L’OUYE-FRANCE
 • Khóa tu TÙNG LÂM LINH SƠN-RANCON-FRANCE 2018
 • Hành hương MYANMAR
 • Khóa tu Việt Nam

2019