Quế chi thược dược tri mẫu thang

926
  • Công thức:

–       Quế chi                            8g

–       Bạch thược                     12g

–       Trích cam thảo                8g

–       Ma hoàng                        8g

–       Bạch truật                        12g

–       Tri mẫu                             12g

–       Phòng phong                 12g

–       Phụ tử chế                      8g

–       Gừng tươi                       2g

  • Tác dụng: trừ phong thấp, thanh nhiệt
  • Chủ trị: các khớp sưng nóng đỏ đau, toàn thân sốt (có thể bỏ phụ tử)
  • Cách dùng: sắc uống ngày 2 lần