Qui thảo phương

2411

 

 1. Đương qui (bổ khí)                                          4 chỉ
 2. Chích thảo (liễm phế, hành khí)                     4 chỉ
 3. Đảng sâm (bổ khí)                                           4 chỉ
 4. Bạch truật (bổ khí)                                          4 chỉ
 5. Hoàng kỳ (giải độc)                                         4 chỉ
 6. Chỉ xác (hành khí, ôn ấm)                               3 chỉ
 7. Cát cánh (mát phế, giảm ho)                          3 chỉ
 8. Hạnh nhân (đề khí, đào thải độc)                   4 chỉ
 9. Đơn bì (mát máu, mát thận)                          2 chỉ
 10. Sài hồ (mát can)                                              2 chỉ
 11. Tang –b- bì (mát thận)                                    2 chỉ
 12. Ngũ vị tử (sinh tân dịch, tiêu khát)                 2 chỉ
 13. Trần bì (ôn ấm, hành khí)                               3 chỉ
 14. Tiêu khương (ôn ấm, trợ tỳ)                           3 chỉ
 15. Xuyên khung (đưa máu xuống)                      2 chỉ
 16. Mạch môn (sinh tân dịch)                               2 chỉ

Chủ trị:  Sau khi sinh, sản phụ ho, nóng, khát nước, đau đầu, mặt đỏ (suy khí, máu nóng).